Eğitmen Kadromuz

Learn at İnstitute

Learnstitü, düzenli olarak Türkiyenin dört bir yanında, akademik kurumlardan kar amacı gütmeyen kuruluşlara, sivil toplum kuruluşları (STK’lar)  ile bağlantılı ve çok uluslu şirketlere kadar birçok farklı organizasyon türüyle ortaklaşa çalışmaktadır.

Learnstitü, MOOC eğitim modeliyle kaliteli ve ücretsiz eğitimin tabana yayılması fikriyle ortaya çıkmıştır. MOOC yeni bir uzaktan eğitim yaklaşımıdır. Teknolojik olanaklardaki gelişmeler ile birlikte internet tabanlı uzaktan eğitimde devrim yapacak bir yeniliktir.

Geleneksel eğitim modelinde kaliteli eğitime  zaman ve maliyet gibi çeşitli sebeplerle herkes ulaşamamaktadır. Learnstitü’deki eğitimler, ücretsiz ve ticari kaygılardan uzak bir  sosyal girişim olarak fayda sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçta kaliteli eğitimleri alanında uzman ve akademisyen eğitmenlerle gerçekleştirmektedir.

Learnstitü ücretsizdir ve sosyal girişimlerin hayatta kalmasının gerekliliğine inanmaktadır. Eğitim ve teknolojik altyapı masraflarını, katılımcıların kendi yararına aldıkları sertifikalarla ve Learnstitü’ye yapılan bağışlarla karşılamaktadır.

Biz eğitim yoluyla, herkesin hayatlarını değiştirme gücüne  sahip olacağına inanıyoruz. Bu değişim gücünü eğitime gönül vermiş Türkiye’nin  kaliteli eğitmenleriyle gerçekleştiriyoruz. 

Prof.Dr. Cemal ZEHİR

Prof.Dr.Cemal Zehir

Birim :İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK. Bölüm :İŞLETME BÖLÜMÜ Ana Bilim Dalı :YÖNETİM VE ORGANİZASYON Ofis :YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL İNOVASYON KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Prof.Dr. Cemal ZEHİR
Doç.Dr. Ahmet AVCI

Yrd. Doç. Dr. Ahmet AVCI

Fatih Sultan MehmetVakıf Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yönetici, Akademisyen, Yazar, TV Program Yapımcısı, Moderatör Çalışma Alanları: Eğitim Yönetimi ve Organizasyon, Örgütsel Davranış, Liderlik, Örgüt Kültürü, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, İnsan İlişkileri ve İletişim, Aile, Gençlik ve Gelişim

Yrd. Doç. Dr. Ahmet AVCI