Nitelikli Online Eğitim Nasıl Olmalı?

Nitelikli Online Eğitimin Bileşenleri

Kabul etsek de etmesek de etrafımızda düşük nitelikli, sıkıcı ve öğretebilirliği tartışmalı pek çok online eğitim söz konusu. Ancak bazı online eğitimler ise kalıcı öğrenmeyi sağlamaları ve sıradan eğitimlere nazaran farklı olmaları sebebiyle öğrencilerin yoğun bir şekilde ilgisini çekmektedir.

learnstitü

 

Online Eğitimlerin Ortak Özellikleri

  1. Kolay erişebilirlik; başarılı online eğitim programları öğrencilerin sıklıkla bulunduğu sosyal ortamlarda ve sanal platformlarda eğitim duyuruları ve bilgilendirmeler yaparak eğitimlerinin kolay bir şekilde bulunmasını sağlarlar.
  2. Basit arayüz; hızlı ve basit etkileşimli bir arayüz artık tüm online platformlarda ilk sırada dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında yer almaktadır. Başarılı online eğitimler de bu noktadan hareketle sistem arayüzlerini sade ve anlaşılır olarak tasarlayanlardır.
  3. Multimedya olanakları akıllıca kullanılması; hangi eğitim olursa olsun eğitimi alan kişiler sayfalarca dokumanla uğraşmaktan hoşlanmayacaklardır. Eğitimin video, makale, vaka çalışması ve görsel uygulama olanakları ile zenginleştirilmesi kalıcılık ve sürdürülebilirlik açısından faydalı olacaktır.
  4. Öz değerlendirme; başarılı online eğitim programları öğrencilere belirli aralıklarla quiz ve sınavlar yaparak kendilerini değerlendirme, eksik yanlarını görebilme imkanı tanımaktadırlar. Bazı özel kurslarda öğrencilere kendi projelerini yapabilme ve bu projeler üzerinden bir değerlendirme imkanı tanımaktadırlar.
  5. Topluluk hissiyatı; iletişim süreçlerinin aktif olduğu bir online eğitim deneyimi katılımcılarda realiteye dönük bir hissiyat katacaktır. Özellikle eğitmen ve öğrenci diyaloğunun etkin olduğu eğitimlerde devam oranları yüksek, eğitimin içselleştirilmesi derin olmaktadır. Katılımcıların forum ortamlarında aldıkları dersleri tartışabilmeleri de bu açıdan önemli görülmektedir.
  6. Doğal öğrenme içeriği; başarılı online eğitimlerde öğrenciler geleneksel öğretim materyallerine ek olarak katılımcı eğitim uygulamaları da kullanılmaktadır. Özellikle çok farklı kurs ve eğitimleri bir araya getirebilecekleri esnek bir ortamın yer alması öğrenci de kendi öğrenim takvimlerini oluşturma ve eğitimlere devam oranını yükseltmektedir.
  7. Dizi halinde eğitimler; başarılı online eğitim platformları eğitimleri birbirini takip eden süreçler halinde planlayarak giriş, orta ve ileri düzey eğitimleri birbirinden ayırırlar. Böylece her düzeyden katılımcının kendisine ait bir şeyler bulabilmesine olanak sağlamış olur.
  8. Tüm eğitim stillerine açık olma; teori odaklı ya da pratik odaklı, klasik ya da teknolojik, geleneksel ya da modern olarak ifade edilen farklı ve ufuk açıcı tüm eğitim tarzlarına açık olmak farklı kitlelere hitap edebilme açısından önemlidir.
  9. Öncü ama uygulanabilir teknolojiler; kendisini ispatlamış online eğitim programlarında teknoloji gerekli ve yeterli derecede kullanılır. Eğitimin felsefesinden uzaklaştıracak, karmaşaya sebep olacak teknolojilerden kaçınılır. Eğitim çıktılarının özüne odaklanılmış olur.
  10. Sürpriz faktörü; tercih ve takdir edilen online eğitim programlarında eğitimciler eğitim sonralarında katılımcıların ilgisini çekecek gerçek hayata yönelik sürpriz niteliğinde katkılarda bulunurlar. Böylece katılımcılar eğitim bittikten sonra da kendilerini geliştirebilecekleri bir alanda ilerlemeye gayret gösterirler.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir