Online Eğitim ve Geleceği – Massive Open Online Courses

Online Eğitimin Geleceği

Online eğitim ya da uzaktan eğitimin yükseköğrenim başta olmak üzere pek çok alanda eğitim dünyasının geleceğinde önemli bir rol oynayacağı otoriteler tarafından belirtilmektedir. Canlı ya da hazır videolar şeklinde yapılabilen uzaktan eğitimler yoğun çalışma saatlerinden vakit bulamadıkları için fiziki eğitimlere katılamayan insanların kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamaktadır. Online eğitimin geleceğine yönelik önümüzdeki yıllarda gerçekleşmesi beklenen trendler söyle sıralanabilir.

Online Eğitim ve Geleceği
Online Eğitim ve Geleceği

Online Eğitim Trendleri

  1. MOOC “Massive Open Online Courses” “(Kitlesel Açık Çevrimiçi Kurslar) modelinin yaygınlaşması ve online eğitimde alanı domine etmesi beklenmektedir.
  2. Mobil Öğrenme; hemen hemen her şeyin mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilebilir hale gelmesi ile birlikte online eğitimin de masaüstü platformlardan tablet ve telefonlara doğru geçmesi kaçınılmaz gözükmektedir. Yeni jenerasyonların sosyal medya ve mobil uygulamaları masaüstü bilgisayardan daha fazla kullandıkları düşünüldüğünde mobil platformların önemi daha iyi anlaşılacaktır.
  3. Proje Bazlı Öğrenme; programlama, web tasarımı gibi bilişim ve teknoloji kurslarında klasik öğrenme metotlarının üzerine çıkılıp uygulama odaklı projeler geliştirilmesi öğrenmenin kalıcı olması açısından önemlidir. Standart yöntemleri aşarak proje bazlı faaliyetlerde bulunan kursların daha fazla rağbet görecekleri tahmin edilmektedir.
  4. Analitik ve Görselleştirme Uygulamaları; eğitimde ölçme değerlendirme uygulamaları verilen eğitimin öğrenciler üzerinde nasıl bir etki oluşturduğunun anlaşılması adına önemlidir. Online eğitim platformlarında uygulanan teknolojilerin gelişmesi ile birlikte ilerleyen dönemlerde eğitim verimliliğin ölçülmesi analitik veriler de kullanılarak sübjektiviteden arındırılmış bir hale gelebilecektir.
  5. Karma Eğitim Uygulamaları; gelecekte fiziki eğitim tamamen ortadan kalmasa bile online eğitim platformlarının yaygın hale gelmesi ile karma eğitim programları daha fazla uygulanabilir hale gelecektir. Bu durum eğitimi eğlenceli hale getirecek, katılımcılığı artıracak ve planlanan müfredatın uygulanabilirliğini yükseltecektir.
  6. Uyumlaştırılmış Eğitim Uygulamaları; mevcut online ya da fiziki eğitimlerin en büyük problemlerinin başında eğitimlerin bireyselleştirilememesi gelmektedir. Bu durum eğitimlerin tamamlanamaması ya da düşük verimle tamamlanması gibi sonuçlar doğurmaktadır. Bu problemin aşılmasında yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi teknolojiler kullanılarak kişiye özel müfredat ve takvim oluşturulması, uygun eğitimlerin önerilmesi yoluyla ihtiyaç ve beklentilerin karşılanması sağlanabilecektir.
  7. Yine teknolojinin gelişmesiyle birlikte sanal gerçeklik gözlüklerinin eğitimde kullanıldığı görülmektedir. İlerleyen dönemlerde online kursların kalite ve veriminin artırılması adına sanal gerçeklik gözlükleri yaygın olarak kullanılabilecektir. Böylece sanal bir sınıf ortamında gerçeğe çok yakın bir online eğitim hissiyatı yakalanabilecektir.

Tüm bu anlatılanlar ne ölçüde gerçekleşir bilinmez ancak online eğitim ve özellikle MOOC modelinin eğitim dünyasının geleceğinde önemli bir rol oynamaya devam edeceği tahmin edilmektedir. Bu süreçler boyunca teknolojinin yakından takip edilmesi ve yenilikçi uygulamaların desteklenmesi eğitimde başarının elde edilmesi adına son derece önemli olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir